Wellcome!
 
Hân hạnh chào đón quý Thầy Cô và quý anh chị em Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi
đã đến với Phụ Trang của Trang Nhà Nguyễn Trãi (Nguyen Trai Sub-Homepages.)
 
Phụ Trang của Trang Nhà Nguyễn Trãi được thiết lập nhằm mục đích:
 
 - Yểm trợ cho Website chính của trường NT được thêm phương tiện thông tin, liên lạc
   hữu ích với quý Thầy Cô và các ACE đồng môn.
 - Để quý Thầy Cô, các ACE đồng môn có thể tự mình post những bài vở, hình ảnh,
   video clip hoặc những điều tốt đẹp nào cần chia xẻ với nhau...
 - Thảo luận với tất cả thành viên trong cộng đồng của trường Trung Học Nguyễn Trãi 
    một chủ đề nào đó và cần phải  bàn thảo để đi đến một kết quả mỹ mãn hơn.
 - Xúc tiến việc thiết lập Bản DS update Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi.
 - Thông báo những tin tức, hình ảnh sinh họat Nguyễn Trãi.
 - Biểu quyết (Vote) những vấn đề chung để lấy ý kiến đa số. v.v...
 
Rất mong được quý Thầy Cô, các ACE nguyễn Trãi hưởng ứng và tham dự vào Phụ Trang này
để giúp cho Trang Web của trường Nguyễn Trãi mỗi ngày được phong phú và hữu ích hơn.
 
Hân hạnh thông báo,
 
Trang Nhà Nguyễn Trãi
 


  
 
 

 

 


  

 

title

Click to add text, images, and other content

title

Click to add text, images, and other content