Blog

view:  full / summary

Họp mặt Tất Ni�n Nguyễn Tr�i miền Nam Cali

Posted by Binh Nguyen on November 30, 2010 at 4:12 AM Comments comments (0)

Xin thông báo cùng thầy cô và các bạn đồng môn Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi sẽ tổ chức họp mặt tất niên tại Emerald Bay Restaurant 5015 w. Edinger Ave, suite Z, Santa Ana vào 6 giờ tối thứ Bảy 22 tháng 1, 2011.

Xin thầy cô và các bạn giúp chuyển thư này đến NT khắp nơi hầu giúp buổi họp mặt được đông đảo và vui nhộn hơn.

Thư mời chính thức sẽ được sọan thảo và gửi đi sau.


thân tình

mdthanh

 
Rss_feed