Blog

view:  full / summary

Họp mặt Tất Ni�n Nguyễn Tr�i miền Nam Cali

Posted by Binh Nguyen on November 30, 2010 at 4:12 AM Comments comments (0)

Xin thông báo cùng thầy cô và các bạn đồng môn Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Trãi sẽ tổ chức họp mặt tất niên tại Emerald Bay Restaurant 5015 w. Edinger Ave, suite Z, Santa Ana vào 6 giờ tối thứ Bảy 22 tháng 1, 2011.

Xin thầy cô và ...

Read Full Post »

Rss_feed