Members Join Site

Sort by

Binh Nguyen
Site Owner
Male
Cho biet Ho va Ten, Nien Khoa, Dia Chi, So phone va email adress

Nguyễn Thái Bình, B1NT59-66, Fountain Valley, Ca 92708. USA.

Home: (714) 775-2439 - Cell: (714) 702-7113


HONG NGUYEN
Member
Female
58 years old
About Me

Cho biet Ho va Ten, Nien Khoa, Dia Chi, So phone va email adress

Nguyen Thu Hong   (Niên khóa 78-80 )

12918 Community Court

Sugar Land ,TX 77478

832 875-9868

[email protected]


P.Loan
Member
Female
About Me

Ngày xưa các cửa sổ này không có song sắt như bây giờ , vì phòng học 12C4 ở tầng trệt nên đôi khi có những nam sinh đã nhảy ra,hoặc vô lớp học bằng lối cửa sổ này một cách dễ dàng...


Cho biet Ho va Ten, Nien Khoa, Dia Chi, So phone va email adress

Họ tên : Võ Thi Phương Loan.

Niên khóa : 1975-1978

email address : [email protected]


Quy Tran
Member
Male
About Me

Tran Huu Quy - NT71-78Cho biet Ho va Ten, Nien Khoa, Dia Chi, So phone va email adress

Tran Huu Quy _ NT 71-78

10930 Bradford Way Dr. Houston,TX 77075

Phone # 713-987-1753

Email : [email protected]


Toan Vo
Member
Male
68 years old

Tran Nam Hai
Member
Male
65 years old
About Me

Tran Nam Hai cuu hoc sinh De Nhat B3 nien khoa 1972-1973.

 


Cho biet Ho va Ten, Nien Khoa, Dia Chi, So phone va email adress

Tran Nam Hai

Nien khoa 1966-1973

1009 Weatherford Dr. Austin, TX. 78753

Phone: 512-990-0691   E-Mail: [email protected]


mai dong thanh
Member
Male
About Me

Cho biet Ho va Ten, Nien Khoa, Dia Chi, So phone va email adress

Mai Dông Thành B1 63-68

Huntington Beach, Ca

714-374-8888

[email protected]


nguyenminhnghi
Member
Male
64 years old
About Me

 Gia dinh toi sang My nam 1988,truoc o up state New-York, doi ve Houston,TX  vao thang 09 nam 2005, chi co 2 dua con gai, vua moi co chau ngoai dau tien da duoc 10 thang tuoi.  

 

 


Cho biet Ho va Ten, Nien Khoa, Dia Chi, So phone va email adress

toi ten la Nguyen Minh Nghi

hoc sinh TH Nguyen Trai nien khoa 1967-74, lop 12 b3 vao nam 1974

Email: [email protected] , [email protected]

Rat mong duoc lam quen voi cac ban dong truong, minh da bo lo qua diep hop mat nam nay 2012, nhung nam sau chac chan minh se co mat